Residentiële Projecten

Verkaveling te Arendonk

REFERENTIEBEELD 02
REFERENTIEBEELD 03
REFERENTIEBEELD 04
REFERENTIEBEELD 05
REFERENTIEBEELD 06
REFERENTIEBEELD 07
BESTAANDE SITUATIE
NIEUWE SITUATIE - V01
REFERENTIEBEELD 01
REFERENTIEBEELD 02

 

 

De opdracht omvat het realiseren van een verkaveling met 20 kavels voor open en half-open bebouwing rond een nieuw aan te leggen weg.
Er wordt in het concept erg veel belang gehecht aan het kader waarbinnen de woningen tot stand zullen komen. Dat betekent dat het initiatief tot het creëren van architectuur de drijfveer zal zijn om deze verkaveling tot een kwalitatieve woonomgeving te laten geworden. Banaliteit krijgt geen kans, architectuur is hier vanzelfsprekend.