Veiligheidscoördinatie

Veiligheid op de werf
Om het risico op arbeidsongevallen in de bouwsector te verminderen moeten veiligheidscoördinatoren aangesteld worden.
Als je je bouwwerken laat uitvoeren door meer dan één aannemer, bekommert een veiligheidscoördinator zich over de veiligheid van je bouwproject. Enerzijds controleert hij de veiligheid van je ontwerp, anderzijds ziet hij erop toe dat deze maatregelen toegepast worden. Bij risicovolle werken waakt hij erover dat alles op de meest veilige manier gebeurt.

Documenten van de coördinator

De coördinator moet bepaalde documenten opstellen die aan de opdrachtgever moeten worden overhandigd. Ten minste volgende documenten moeten bezorgd worden :

  • Het veiligheids- en gezondheidsplan. Dit plan wordt meegestuurd met de prijsaanvraag en de aannemers moeten in hun offerte beschrijven hoe zij het zullen uitvoeren. De coördinator moet hun beschrijving beoordelen.
  • Het postinterventiedossier. Dit postinterventiedossier moet bij de overdracht van het gebouw aan de volgende eigenaar worden overhandigd. De notaris acteert deze overhandiging in de notariële akte. Zodoende kan de opdrachtgever bij latere werken het postinterventiedossier ter beschikking stellen van de coördinator of aannemer.

Wie moet de coördinator aanstellen?
Voor de bouwwerken waarvan de totale oppervlakte gelijk is aan of groter dan 500m2 wordt de coördinator steeds door de opdrachtgever aangesteld. De plicht om de coördinator aan te stellen kan niet naar een andere persoon worden doorgeschoven.

Wanneer moet de coördinator worden aangesteld?
De aanstelling van de coördinator gebeurt ten laatste voor het begin van de uitwerking van het ontwerp. Het is aan te raden om deze coördinator zo vroeg mogelijk aan te stellen om te vermijden dat nadien een deel van het ontwerp moet aangepast worden aan zijn advies.