Projectmanagment

Wat doet IPM?
InterProjectManagement Belgium neemt de bouwkundige verantwoordelijkheid van bouwprojecten op zich, tezamen met de opdrachtgever. Door de aanstelling van een gedreven projectmanagement, kan de opdrachtgever zich ten volle blijven concentreren op zijn eigen en toekomstige activiteiten.

De projectmanager zorgt ervoor dat de kwaliteitssystemen van de leden van het projectteam op elkaar worden afgestemd. De projectmanager maakt een bouwmanagement-organisatie in alle transparantie voor de opdrachtgever, waarbij al de afspraken waaraan de leden van het projectteam zich dienen te houden, zijn vastgelegd. Het projectmanagement gaat instaan voor alle beslommeringen van het bouwgebeuren en rapporteert in afspraak met de opdrachtgever in een algemene vergadering.

Volgende disciplines maken deel uit van het dienstenpakket voor de overheid, ontwikkelaar, architect :

 • haalbaarheid en toetsing van de plannen
 • projectmanagement
 • directievoering
 • bouwtoezicht
 • bouwkostenadvies
 • aanbestedingsadvies en aannemersselecties
 • kostenbewaking in uitvoeringsfase
 • technische omschrijvingen en bestekken
 • planningen en organisatieschema's


Aanvullend op het volledige projectmanagement kan IPM Belgium eveneens deelaspecten van het bouwgebeuren aanbieden zoals chape- en isolatiewerken, schilderwerken, gyprocwerken, sanitair, elektriciteit, interieur zoals keukens, kasten of meubilair op maat, maar ook EPB-studies, stabiliteitsstudies, veiligheidscoördinatie, enz...

Het bouwteam
Het succes van een project is in belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteiten van het ganse bouwteam, zowel tijdens het ontwerp al tijdens de uitvoering. Het resultaat, het gebouw of de gebouwde omgeving is de som van de inspanningen van allen. Onze aanpak bestaat erin het respect tussen de leden van een team aan te moedigen om te komen tot optimale prestaties.
Met de jaren zijn de ontwerpopgaven door onder andere toenemende industrialisatie, regelgeving en economische belangen steeds complexer geworden. Hierdoor is de behoefte ontstaan aan specialisatie en taakverdeling. Ons bouwteam en ontwerpteam bestaan dan ook enkel uit professionelen waarbij de creativiteit, specialisatie en know-how van de verschillende teamleden garant staan voor de kwaliteit en het welslagen van het project.

Elk project blijft een individueel antwoord op een individuele vraag en is daardoor uniek. De meeste bouwprojecten zijn dus éénmalige ondernemingen, waarvoor telkens een unieke organisatie wordt opgezet. Het projectmanagement staat aan het hoofd van het bouwteam.
De sterkte van het projectmanagement bestaat erin dat zij doorheen de jaren een sterk complementair team heeft kunnen uitbouwen, waarbij continuïteit verzekerd is doorheen diverse projecten. De projectteamleden zijn met andere woorden niet aan hun proefstuk toe.

Projectmethodologie
Onze projectmethodologie gaat uit van twee fundamentele basisprincipes :

1. Het creëren van een kwalitatief hoogstaand gebouw met aandacht voor

 • een zo groot mogelijke functionaliteit
 • een sterk architecturaal concept
 • een logische constructie en uitrusting
 • de nodige technische doordachtheid

2. Een integrale procesbegeleiding met aandacht voor

 • timing
 • budgetopvolging
 • projectcoördinatie door projectmanagement