Interior Design

Interior design
Als interior designer ontwerpen en verzorgen wij de uitvoering van uw binnenruimte. De inrichting en afwerking van het interieur staat volop in de belangstelling. Onze zorg voor de kwaliteit van ons dagelijks leven weerspiegelt zich in de zorg voor onze directe leefomgeving. De veranderende opvattingen over het gebruik en de inrichting van de werkplek, de aandacht voor arbeidsomstandigheden én de toenemende interesse voor de milieuaspecten van materialen maken het interieur meer en meer het terrein van een specialist. Deze specialist is de interior designer.

Ook particulieren worden dagelijks geconfronteers met talloze aantrekkelijke beelden in de media die de lust tot veranderen van de woonruimte opwekken. Het aanbod van materialen en attributen is echter zo groot, dat ook hier het advies van de interior designer het middel is om de mogelijkheden optimaal te benutten binnen een gewenst budget.

Hoe gaan we te werk?
Ook hier wordt eerst een analyse en een programma van eisen opgesteld in samenwerking met de opdrachtgever. Na het analyseren van de wensen en behoeften van de opdrachtgever brengen wij de mogelijkheden en specificaties van de (bestaande) ruimte in kaart. Er wordt eveneens een schetsontwerp opgemaakt.

Productie van keukens op maat gebeurt door ons zelf.