Engineering

Waarom een stabiliteitsstudie?
Bij een stabiliteitsstudie gaat men na welke maatregelen men moet nemen om de stabiliteit van een gebouw te garanderen. De funderingen spelen daar een belangrijke rol bij, maar verder gaat het bijvoorbeeld ook over steunbalken als ondersteuning van bepaalde muren, het ontwerpen van volledige staalbouwstructuren, het ontwerpen van volledige houtskeletbouwstructuren, betonstructuren, enz...

Een stabiliteitsstudie moet absoluut gebeuren en liefst wordt hiermee reeds rekening gehouden tijdens de ontwerpfase.

Hoe gaat men te werk?
De eerste stap is het intekenen en benoemen van de dragende onderdelen. Vervolgens wordt een lastendaling van het dak naar de fundering uitgevoerd en wordt elk dragend constructie-onderdeel gedimensioneerd. hierbij wordt gecontroleerd of de gedimensioneerde structuuronderdelen vanuit architecturaal standpunt voldoen.

Dit voorontwerp wordt vervolgens besproken met de architect. Indien nodig kunnen er in gemeenschappelijk overleg tussen de ingenieur en de architect nog eventuele wijzigingen worden doorgevoerd.

Vervolgens worden dan de effectieve uitvoeringsplannen opgemaakt, waarbij de verschillende details worden uitgerekend en ingetekend voor bvb. wapeningsstaal voor beton, verbindingen voor stalen constructie-onderdelen, ...enz.

De uitvoeringsplannen, detailtekeningen, wapeningsplannen, buigstaten, betonstaten enz. worden voor uitvoering van het project ter beschikking gesteld.