Design tot realisatie

Geen tijd om de coördinatie van uw nieuwbouw- of verbouwingsproject op u te nemen?

InterProjectManagement Belgium zorgt ervoor dat u zich ten volle kan blijven toeleggen op uw eigen en toekomstige activiteiten naast het bouwgebeuren, en maakt een volledig bouw-management organisatie voor de opdrachtgever.

IPM kan uw volledige bouwproject verzorgen van ontwerp tot uitvoering en oplevering. Zo hoeft u zich nergens zorgen om te maken.

Bij een volledig projectmanagement worden doorgaans volgende stappen overlopen en verzorgd :

  • Uitvoeren van een analyse en het opstellen van een programma van eisen (PvE)
  • Uitwerken van een conept en voorontwerp
  • Opmaken van een definitief ontwerp en bouwaanvraagdossier. Contacteren van de nodige betrokken partijen zoals stabiliteitsingenieur, EPB-consulent, ...
  • Opmaken van een aanbestedingsdossier, contacteren van de nodige uitvoerende partijen
  • Effectieve uitvoering van de werken + uitvoeren van de nodige controles op de werf
  • Voorlopige oplevering, ingebruikname en definitieve oplevering